Mogelijke indicaties kinder-en jeugdpsychotherapie

  • faalangst of andere angsten
  • problemen in het contact met leeftijdsgenoten
  • problemen in het gezin en de opvoeding
  • onduidelijke lichamelijke klachten (psychosomatische klachten)
  • last hebben van nare of schokkende (verlies)ervaringen (traumatische ervaringen)
  • psychische klachten of problemen die niet alleen of met hulp van vrienden zijn op te lossen.

Behandelingsaanbod kinder- en jeugdpsychotherapeut

  • individuele psychotherapie (speltherapie voor kinderen)
  • groepspsychotherapie
  • gezinspsychotherapie

Hoe verloopt een psychotherapeutisch traject?

 Het psychotherapeutisch traject begint steeds met een belevingsonderzoek met het kind of de jongere. (1,5 uur) Bij Balancade wordt er voor gekozen om vooral met de methodiek speltherapie te werken. Na het belevingsonderzoek wordt een gesprek gepland met de ouders om de bevindingen te bespreken en de ouders te beluisteren.  Na 5 sessies wordt er terug een afspraak met de ouders ingepland om het therapeutisch verloop, bevindingen van de therapeute en eventuele vragen te bespreken. Het is niet mogelijk om op voorhand het aantal sessies te bepalen. De duur van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren zoals onder andere de aanmeldingsklacht, onderliggende problematieken, groeipotentieel van de cliënt, eigen inzet in het therapeutische proces, therapeutische relatie, sociale ondersteuning, enzovoort.